​Sinh viên của Địa Cầu nhận học bổng du học Đài Loan