top of page

Đại học York, Toronto

22 thg 3, 2023

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Đại học York tọa lạc trong khu vực yên bình của vùng Greater Toronto, dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố.


York là đại học có quy mô lớn với 56.000 ngàn sinh viên.


Đại học York nổi tiếng với khoa giảng dạy Kinh doanh, Luật, Khoa học tự nhiên trong tổng số 11 khoa giản dạy gần 6.000 khóa học.
bottom of page