• Du học Địa Cầu

Australia xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học như thế nào ?

Đã cập nhật: 23 Th10 2021

Học sinh Australia phải thi tốt nghiệp khoảng 6 môn, bắt buộc có tiếng Anh, sau đó dùng kết quả này để xếp hạng trong tiểu bang và xét tuyển đại học. Tại Australia, các đại học chủ yếu dựa trên thứ hạng tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. Quá trình thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học chia thành ba giai đoạn chính.


Chọn môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học

Giữa năm học lớp 10, học sinh sẽ được hướng dẫn chọn môn thi tốt nghiệp dựa trên nghề nghiệp tương lai cũng như sở trường và sở thích bản thân. Các môn thi tốt nghiệp nằm trong 11 tổ hợp bao gồm: Nghệ thuật biểu diễn, Nghe nhìn (Visual), Công nghệ, Tiếng Anh, Toán, Xã hội, Khoa học, Kinh tế và Kinh doanh, Kỹ thuật số, Thể thao và Sức khỏe, Ngôn ngữ.


Mỗi tổ hợp gồm nhiều môn. Ví dụ, Nghệ thuật biểu diễn gồm Múa, Kịch, Âm nhạc, Sân khấu... Nghe nhìn gồm Truyền thông, Thu âm. Tổ hợp Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, Triết học; còn Khoa học gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tâm lý học. Chương trình học tại Australia có khoảng 12 ngôn ngữ, thông dụng nhất là Tiếng Italy, Tiếng Hy Lạp và Tiếng phổ thông Trung Quốc. Nếu học sinh chọn ngôn ngữ không phổ biến, chẳng hạn Tiếng Việt, các em thường phải đi học ngoài giờ.


Học sinh sẽ trải qua các đơn vị (unit) khi học một môn thi tốt nghiệp. Unit 1 và 2 là kiến thức nền tảng thường học ở lớp 11 để hỗ trợ cho Unit 3 và 4 được học ở lớp 12. Mỗi unit cần một học kỳ, tức nửa năm để hoàn tất. Bài thi tốt nghiệp hầu hết hỏi về kiến thức được dạy trong unit 3 và 4. Để tốt nghiệp, học sinh phải hoàn tất ít nhất 16 unit, trong đó bắt buộc có 3 unit Tiếng Anh. Đa số môn cần học lần lượt treo trình tự, nhưng với vài môn như Kế toán, học sinh có thể bắt đầu từ unit 3 luôn nếu có khả năng theo kịp.


Thông thường, học sinh chọn 6 môn thi tốt nghiệp, trong đó bắt buộc có ít nhất một môn trong tổ hợp Tiếng Anh (tương đương môn Văn ở Việt Nam) gồm Tiếng Anh - Ngôn ngữ thứ hai (cho người nước ngoài mới nhập cư), Tiếng Anh - Ngôn ngữ, Tiếng Anh - Ngữ văn và Tiếng Anh - Văn học.

Toán không phải là môn bắt buộc, tuy nhiên rất nhiều ngành trong đại học tuyển sinh yêu cầu môn này nên cũng nhiều học sinh chọn Toán. Tổ hợp Toán có 4 môn từ dễ tới khó là Toán nâng cao, Toán phổ thông, Phương pháp Toán và Toán cao cấp. Nếu giỏi toán, học sinh được chọn tối đa 2 môn Toán.


Thí dụ nếu một học sinh có khuynh hướng nghề nghiệp là các ngành kỹ thuật, thì lúc học lớp 10 học sinh đó có thể chọn 6 môn thi tốt nghiệp là Tiếng Anh - Ngôn ngữ, Phương pháp Toán, Toán cao cấp, Hóa học, Vật lý và Kế toán. Với những môn trên, sẽ có rất nhiều chọn lựa ngành nghề từ kỹ thuật, y khoa cho tới luật, kinh doanh.


Vượt qua bài kiểm tra kiến thức phổ thông (GAT)

Trước kỳ thi tốt nghiệp khoảng ba tuần, học sinh cuối cấp phải trải qua bài kiểm tra kiến thức phổ thông (General Achievement Test). Bài thi này dài 3 tiếng, gồm hai bài luận, mỗi bài 30 phút và 70 câu hỏi tự chọn về các lĩnh vực toán, công nghệ, khoa học, xã hội và nghệ thuật.


Điểm thi GAT không liên quan trực tiếp tới kết quả tốt nghiệp. Tuy nhiên, trường hợp có sự chênh lệch giữa điểm thi tốt nghiệp và kết quả đánh giá nội bộ của mỗi trường, Bộ Giáo dục sẽ tham khảo kết quả GAT, sau đó điều chỉnh kết quả đánh giá nội bộ của trường để đảm bảo học sinh được công bằng. Trường nào có tiêu chuẩn đánh giá học sinh cao, các em bị điểm nội bộ thấp sẽ được điều chỉnh lên và ngược lại.