• Du học Địa Cầu

Du học trung học Úc: Trường công lập bang New South Wales

Đã cập nhật: 14 Th12 2021
Giới thiệu hệ thống trường công lập của bang New South Wales

  • Loại hình trường: trường công lập dưới sự quản lý của chính phủ bang.

  • Tổng số lượng trường công của bang: > 2,000 trường tại Sydney và các khu vực khác của bang NSW, trong đó có khoảng 200 trường nhận học sinh quốc tế. Danh sách các trường nhận học sinh quốc tế: xem tại đâyHệ thống giáo dục phổ thông của bang NSW:

  • Bậc Tiểu học: lớp 1 đến Lớp 6 (12 tuổi)

  • Bậc Trung học cơ sở: Lớp 7 (12 tuổi) – lớp 10 (16 tuổi)

  • Bậc Trung học phổ thông: Lớp 11 (16 tuổi) – lớp 12 (18 tuổi).

  • Học sinh hoàn thành lớp 11 và 12 tại Úc sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học của bang là Higher School Certificate (HSC)

  • Bằng tốt nghiệp của bang NSW được công nhận quốc tế và có thể dùng để nộp vào các trường đại học tại Úc và các quốc gia khác.


Lý do nên chọn tại trường công bang NSW

  • Chương trình giảng dạy: Giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh qua chương trình giảng dạy hấp dẫn, giúp học sinh hiểu sâu hơn kiến thức thông qua việc áp dụng vào hoàn cảnh thực tế.

  • Phát triển kỹ năng tư duy bậc cao (higher-order thinking) giúp các em đạt được nguyện vọng nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM.