top of page

Hệ thống giáo dục tại Mỹ

Đã cập nhật: 28 thg 3Tại Mỹ, hệ thống các trường học bắt đầu từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và giáo dục sau phổ thông (bao gồm: học nghề, cao đẳng, đại học và sau đại học). Du học sinh tương lai cần biết mình cần học gì để xác định mình sẽ bắt đầu từ đâu.


Bậc Phổ thông

Chương trình bậc phổ thông Mỹ kéo dài 12 năm, trong đó:

 • Tiểu học (Primary school): kéo dài từ 5-6 năm, tùy theo cách phân chia trường của các khu vực

 • Trung học cơ sở (Junior secondary school): kéo dài 4- 5 năm, tùy theo cách phân chia trường của các khu vực

 • Trung học phổ thông (Senior secondary school): kéo dài 3 năm


Chính phủ Mỹ giao quyền tự quản về giáo dục cho các bang, vì vậy không có chương trình phổ thông chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo tại các bang khác nhau của Mỹ là khá đồng đều và được công nhận kết quả của nhau.


Bậc Cao đẳng

Các trường cao đẳng Mỹ đào tạo đa ngành, các chương trình nghề và bằng cấp:  

 • Chứng chỉ nghề: 3-6-9 tháng

 • Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao: 1- 2 năm

 • Bằng Cao đẳng Chuyển tiếp lên Đại học (Associate degree): 2 năm


Có 2 loại trường cao đẳng:

 • Community College: là trường cao đẳng công lập do nhà nước tài trợ về tài chính, nên học phí rẻ hơn (khoảng 5,000 - 14,000 USD/năm) và yêu cầu đầu vào thấp hơn so với các trường đại học (học lực trung bình). Nhiều trường cao đẳng Mỹ nhận các học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam vào học.

 • College: là trường cao đẳng tư thục với mức học phí từ 1,000 - 20,000 USD/năm, tùy trường và ngành học của học sinh.

Bậc Đại học

Bậc đại học tại Mỹ đào tạo các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và bao gồm các trường đại học công lập, đại học tư thục, đại học liên kết với tôn giáo, đại học / học viện kỹ thuật, v.v.


 • Đại học công lập: do chính quyền tiểu bang quản lý, tài trợ về tài chính và được đánh giá – kiểm tra chất lượng bởi hiệp hội các trường đại học – cao đẳng trong khu vực. Mỗi tiểu bang thường có ít nhất là một trường đại học lớn (state university) và các trường đại học cỡ nhỏ (state college). Một số tên trường đại học của tiểu bang có mang chữ “State” (tiểu bang), còn một số thì mang tên “college”.

 • Đại học tư thục: do cá nhân và tổ chức riêng thành lập và điều hành, và cũng được kiểm tra chất lượng bởi hiệp hội các trường đại học – cao đẳng trong khu vực. Học phí các trường đại học tư thường cao hơn so với trường đại học công lập và đa số các trường có quy mô nhỏ hơn các trường công về khuôn viên lẫn quy mô đào tạo, xem danh sách các trường đại học tư thục.

 • Đại học liên kết với các tổ chức tôn giáo: là trường đại học do các tổ chức tôn giáo thành lập. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa trường đại học và tổ chức tôn giáo có thể rất linh động hoặc thậm chí lỏng lẻo và đào tạo không chỉ sinh viên theo 1 tôn giáo cụ thể mà là từ tất cả các tôn giáo, quốc gia, dân tộc, v.v. Các trường này đào tạo tương tự như các trường đại học khác.

Đại học kỹ thuật / học viện kỹ thuật: là loại trường đào tạo các chương trình có độ dài ít nhất là 4 năm về khoa học - công nghệ và cấp bằng cử nhân. Một số trường có các chương trình sau đại học, một số trường khác có những khóa học ngắn hơn. Đặc điểm chung của chương trình đào tạo tại đây là mang tính thực hành cao, vì vậy, sinh viên sẽ được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động.


Chương trình thực tập ngoại khóa dành cho du học sinh

Chương trình thực tập không bắt buộc OPT

 • OPT trước tốt nghiệp: Khi có visa F1, sinh viên có thể xin giấy tờ cho chương trình OPT trước tốt nghiệp. Tuy nhiên, sinh viên chỉ được phép làm tối thiểu 20 giờ/1 tuần.

 • OPT sau tốt nghiệp: Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên sẽ được thực tập toàn thời gian và làm việc hưởng lương tại Mỹ trong 12 tháng (Nếu sinh viên đã tham gia OPT trước tốt nghiệp thì sẽ bị trừ thời gian đó vào tổng thời gian 12 tháng).

 • STEM OPT Extension: Là loại chương trình thực tập đặc biệt có thể nộp đơn gia hạn thực tập thêm 17 tháng dành cho sinh viên chuyên ngành Khoa học, Kỹ thuật, Kỹ sư và Toán. Sinh viên được yêu cầu phải có Visa F1 và đang đi làm hợp pháp cho một tổ chức và đã nhận được khoản tiền lương hay trợ cấp công việc có liên quan đến chuyên ngành đã du học.

Chương trình thực tập bắt buộc CPT

Chương trình CPT cho phép sinh viên thuộc diện F1 tích lũy những kinh nghiệm thực tế liên quan trực tiếp đến ngành học của mình thông qua việc làm, thực tập có lương hoặc không lương, hoặc đào tạo hợp tác (co-op). Quan trọng hơn, CPT nằm trong chương trình học của sinh viên và phải được hoàn tất trước khi tốt nghiệp.


Khi được cấp CPT, sinh viên được phép làm việc cho công ty cụ thể và trong những ngày đã được chỉ định. Ủy quyền CPT cho phép sinh viên làm việc bán thời gian (20 giờ trong tuần), hoặc toàn thời gian (hơn 20 giờ trong tuần). Trường hợp công việc liên quan đến nhà trường, sinh viên chỉ được phép làm bán thời gian 20 giờ trong tuần, với tổng thời lượng làm việc là 12 tháng.


1 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page