• Du học Địa Cầu

Săn học bổng du học Úc 2022 trị giá $30.000 từ Đại học Newcastle

Học bổng ASEAN Excellence

 1. Trị giá 10,000 AUD mỗi năm, tổng trị giá 30.000 - 40.000 AUD (tùy vào chương trình học 3-4 năm)

 2. Số lượng: 50 suất

 3. Học bổng được cấp dựa trên thành tích học tập (merit-based scholarship)

 4. Cấp cho sinh viên các quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam

 5. Học bổng được cấp tự động cho sinh viên đạt đủ điều kiện đầu vào chương trình Cử nhân, Thạc sĩ. (automatic scholarship)

 6. Học phí trung bình: 31.000 - 38.000 AUD/năm (chưa có học bổng)

Tham khảo học phí

2021-Học-phí-bậc-cử-nhân
.pdf
Download PDF • 474KB

2021-Học-phí-bậc-thạc-sĩ
.pdf
Download PDF • 107KB

Lưu ý: Học bổng KHÔNG được áp dụng cho các ngành học sau:

 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)

 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)

 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)

 • Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine

 • Bachelor of Nursing

 • Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours)