top of page
  • Ảnh của tác giảJane Nguyen

Học bổng du học Hà Lan 2023-2024

Đại học Khoa học ứng dụng Hanze - Hanze University of Applied Science

Học bổng Holland scholarship

Trị giá 5.000 Euro giảm trên học phí dành cho sinh viên bậc Thạc sĩ theo học tại Hanze năm học 2023-2024

Thời gian nộp hồ sơ: 01/03 - 01/05/2023

Sinh viên cần phải được nhận vào học trước khi được xét học bổng


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page