top of page

Tổng quan du học Mỹ 2024

Đã cập nhật: 13 thg 5


Mỹ vẫn duy trì là lựa chọn du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Theo thống kê của chính phủ Mỹ, số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ trong năm học 2022-2023 là 21.900 sinh viên. Việt Nam hiện đứng thứ 5 top các quốc gia có số lượng sinh viên du học Mỹ nhiều nhất.


Các khu vực tập trung nhiều sinh viên quốc tế nhất


3 bang New York, California, Texas có đông sinh viên quốc tế theo học nhất ( > 60.000 sinh viên)


Tiếp đến là khu vực Đông Bắc: các bang Colorado, Kansas, Washington, Oregon, Georgia: 10 - 30.000 sinh viên)


Một số bang thu hút đông sinh viên quốc tế còn nhờ có chất lượng


5 tiểu bang có đông du học sinh Việt Nam


 1. Texas

 2. California

 3. Massachusetts

 4. Washington

 5. New York


Ngoài 5 tiểu bang trên các bang khác cũng thu hút nhiều sinh viên Việt Nam như: Colorado, Kansas, Oregon, Georgia.


Các tiểu bang ngoài việc nơi tập trung các trường đại học tốt, còn có môi trường


Top các trường đại học Mỹ có đông sinh viên quốc tế nhất


 1. New York University - New York

 2. Northeastern University - Boston, Massachusetts

 3. Columbia University - New York

 4. Arizona State University - Campus Immersion - Tempe, Arizona

 5. University of Southern California

 6. University of Illinois - Urbana - Champaign

 7. Boston University, Massachusetts

 8. Purdue University, West Lafayette, Indiana

 9. University of California - Berkeley

 10. University of California - San Diego

 11. University of Michigan - Ann Arbor

 12. University of Washington

 13. University of California - Los Angeles

 14. University of Texas - Dallas

 15. Johns Hopkins University

 16. Pennsylvania State University - University Park

 17. Carnegie Mellon University - Pittsburgh, Pennsylvania

 18. University of California - Irvine

 19. University of Pennsylvania - Philadelphia

 20. University of Wisconsin - MadisonTop 9 ngành nghề HOT nhất cho du học sinh tại Mỹ hiện nay


 1. Data scientist

 2. Nursing manager

 3. Marketing manager

 4. Occupational therapist

 5. Product manager

 6. DevOps engineer

 7. Program manager

 8. Data engineer

 9. HR manager5 lượt xem0 bình luận

Bài đăng liên quan

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page