top of page

Tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

1. Tổng quan về hệ thống giáo dục Úc
2. Giáo dục Phổ thông tại Úc (School sector)
3. Giáo dục Sau phổ thông (Post-secondary Education)
4. Ngôn ngữ giảng dạy
5. Năm học của Úc

 

Hệ thống giáo dục Úc 

Tổng quan về hệ thống giáo dục Úc

Nước Úc gồm có 8 bang (state) và vùng lãnh thổ (territory) 

 •  Australian Capital Territory - Vùng lãnh thổ Thủ đô Úc, cũng là nơi đặt Thủ đô của Úc là thành phố Canberra.

 • Northern Territory - Vùng lãnh thổ Bắc Úc, thành phố chính là Darwin 

 • Bang New South Wales, thành phố chính là Sydney

 • Bang Queensland, thành phố chính là Brisbane

 • Bang Nam Úc (South Australia), thành phố chính là Adelaide

 • Bang Victoria, thành phố chính là Melbourne 

 • Bang Tây Úc (Western Australia), thành phố chính là Perth 

 • Đảo Tasmania, thành phố chính là Hobart 


Dân số Úc đạt gần 26,5 triệu người (2023) với 5 thành phố lớn nhất của Úc hiện nay tính theo dân số là: 

 1. Sydney 

 2. Melbourne 

 3. Brisbane 

 4. Perth

 5. Adelaide


Úc có 3 cấp độ quản lý của chính quyền: 

Cấp độ  1: Chính phủ liên bang Úc (federal government) 

Cấp độ 2: Chính quyền quản lý của mỗi bang/vùng lãnh thổ (state/territory government)

Cấp độ 3: Chính quyền quản lý cấp địa phương (local government) 


Chính phủ liên bang và chính quyền bang/vùng lãnh thổ sẽ chịu trách nhiệm về lĩnh vực giáo dục bang/vùng lãnh thổ của mình. 


Giáo dục phổ thông tại Úc (School sector) 

Hệ thống giáo dục phổ thông giữa các bang/vùng lãnh thổ  của Úc phần lớn là tương đồng với nhau với một vài sự khác biệt nhỏ. 


Chương trình giáo dục phổ thông có tổng thời gian là 13 năm và được chia thành 3 bậc học như sau: 


Bậc Tiểu học: 7 - 8 năm, gồm cả năm Tiền tiểu học (5 tuổi) đến lớp 6 hoặc 7 

Bậc Trung học cơ sở: 3 - 4 năm, lớp 7 - lớp 10  hoặc lớp 8 - lớp 10

Bậc Trung học phổ thông: 2 năm, lớp 11 - lớp 12 


Đối với học sinh Việt Nam độ tuổi lý tưởng để du học bậc phổ thông ở Úc là sau khi học xong bậc Trung học cơ sở (lớp 9) ở VN, hoặc muộn nhất là sau khi hoàn thành lớp 10 để có thể học trọn vẹn 2 năm Trung học phổ thông tại Úc, từ đó có nền tảng tốt nhất để chuyển tiếp lên bậc đại học tại Úc hoặc các quốc gia phát triển khác trên thế giới. 


Giáo dục Sau phổ thông (Post-secondary education) 

Giáo dục Sau phổ thông của Úc được chia thành 2 mảng: 

 1. Giáo dục bậc đại học (Higher Education) 

 2. Giáo dục và đào tạo nghề (Vocational Education & Training, viết tắt là VET) 


Ngôn ngữ giảng dạy: 

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Úc, dùng trong đời sống và giảng dạy. 

Hiện nay ngoài tiếng Anh, các trường trung học của Úc cũng cho học sinh các lựa chọn học thêm 1 ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Ả-rập, tiếng Tây Ban Nha v.v 


Năm học ở Úc (Academic Year) 

Năm học của Úc bắt đầu từ tháng 2 (đây là thời điểm cuối mùa hè ở Úc, do Úc nằm ở khu vực Nam Bán Cầu, ngược lại với Việt Nam nằm ở Bắc Bán cầu) và kết thúc vào tháng 12 hàng năm. 


 • Bậc Phổ thông: năm học được chia làm 4 kỳ (term), riêng bang Tasmania thì chỉ chia ra thành 3 kỳ. 


 • Bậc Giáo dục & đào tạo nghề: năm học bắt đầu cuối tháng 1 và kết thúc vào giữa tháng 12. Năm học chia làm 2 học kỳ (semester) hoặc 3 học kỳ (trimester) tùy từng bang. 


 • Bậc Đại học: năm học bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 11, phần lớn các trường phân chia năm học thành 2 học kỳ, với mỗi học kỳ kéo dài 16 tuần, bao gồm thời gian học, nghỉ giữa học kỳ (mid-semester break) và thi cuối kỳ. Số còn lại chia năm học thành 3 kỳ (trimester) hoặc giảng dạy quanh năm. 

​Bài viết liên quan

bottom of page