top of page

​Du học Úc

​Học bổng 30 - 100% từ tất cả các trường đại học Úc

​Việt Nam được lên hạng Assessement Level 1 xét duyệt visa, không chứng minh tài chính, không IELTS

Ở lại làm việc tới 4 - 8 năm sau khi tốt nghiệp, định cư khi đủ điều kiện

Cảnh quan thành phố

​Du học Úc ở đâu?

du hoc uc tai sydney

​Sydney

Cảnh quan thành phố Melbourne

​Melbourne

Perth

​Perth

Image by ROMAIN TERPREAU

​Brisbane

Image by ROMAIN TERPREAU

​Brisbane

bottom of page