top of page

Chọn trường - ngành

25 thg 4, 2024

[Ireland] Du học Ireland bậc Dự bị Quốc tế tại UniHaven College

[Ireland] Du học Ireland bậc Dự bị Quốc tế tại UniHaven College

15 thg 4, 2024

[Châu Âu] EU Business School - Top trường đào tạo kinh doanh bậc nhất châu Âu

[Châu Âu] EU Business School - Top trường đào tạo kinh doanh bậc nhất châu Âu

6 thg 3, 2024

[Singapore] Đại học Curtin Singapore - Top 1% đại học hàng đầu thế giới

[Singapore] Đại học Curtin Singapore - Top 1% đại học hàng đầu thế giới

1 thg 2, 2024

[Thụy Sĩ] Hotel Institute Montreux - Học viện Quản trị Khách sạn và Kinh doanh hàng đầu Thụy Sĩ

[Thụy Sĩ] Hotel Institute Montreux - Học viện Quản trị Khách sạn và Kinh doanh hàng đầu Thụy Sĩ

31 thg 1, 2024

[Thụy Sĩ] César Ritz Colleges Switzerland - Học viện Quản lý Khách sạn tốt nhất Thụy Sĩ

[Thụy Sĩ] César Ritz Colleges Switzerland - Học viện Quản lý Khách sạn tốt nhất Thụy Sĩ

31 thg 1, 2024

[Thụy Sĩ] Swiss Hotel Management School - Top 3 trường Quản trị Khách sạn hàng đầu thế giới

[Thụy Sĩ] Swiss Hotel Management School - Top 3 trường Quản trị Khách sạn hàng đầu thế giới

31 thg 1, 2024

[Thụy Sĩ] Culinary Arts Academy Switzerland - Trường Đào tạo Ẩm thực số 1 tại Thụy Sĩ

[Thụy Sĩ] Culinary Arts Academy Switzerland - Trường Đào tạo Ẩm thực số 1 tại Thụy Sĩ

19 thg 1, 2024

[Canada] Wilfrid Laurier International College - Lộ trình chuyển tiếp vào Đại học Wilfrid Laurier

[Canada] Wilfrid Laurier International College - Lộ trình chuyển tiếp vào Đại học Wilfrid Laurier

18 thg 1, 2024

[Canada] Wilfrid Laurier University - Trường đào tạo Cử nhân Kinh doanh hàng đầu tại Canada

[Canada] Wilfrid Laurier University - Trường đào tạo Cử nhân Kinh doanh hàng đầu tại Canada

17 thg 1, 2024

[Úc] Đại học Melbourne - Top 8 các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Úc

[Úc] Đại học Melbourne - Top 8 các trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Úc

17 thg 1, 2024

[Canada] Centennial College - Cao đẳng đầu tiên của bang Ontario

[Canada] Centennial College - Cao đẳng đầu tiên của bang Ontario
bottom of page