top of page

Đại học Quốc lập Kỵ Nam (國立暨南國際大學) - National Chi Nan University

28 thg 9, 2023

Giới thiệu về trường

Đại học Quốc lập Kỵ Nam (tên tiếng Anh: National Chi Nan University, viết tắt: NCNU) được thành lập vào năm 1995 tại thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu, miền Trung Đài Loan với sứ mệnh gìn giữ, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời hướng tới đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tính chuẩn hóa quốc tế.

NCNU hiện có 4 viện đào tạo, bao gồm viện Nhân văn, viện Quản lý, viện Khoa học Công nghệ và viện Giáo dục.Các chương trình đào tạo

Khoa Nhân văn

 • Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

 • Ngoại ngữ và Văn học

 • Chính sách và Công tác xã hội

 • Chính sách công và Hành chính

 • Khoa Đông Nam Á học

 • Chương trình Thạc sĩ Nhân loại học – Ngành Đông Nam Á học

 • Chương trình Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai

 • Chương trình Thạc sĩ ngành Công nghiệp Sáng tạo Văn hóa và Tiếp thị Xã hội


Khoa Quản trị

 • Nghiên cứu kinh doanh quốc tế

 • Kinh tế

 • Quản lý thông tin

 • Tài chính Ngân hàng

 • Quản lý Du lịch, Giải trí và Khách sạn

 • Chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý Du lịch, Giải trí và Khách sạn

 • Chương trình Thạc sĩ về Chiến lược và Phát triển các ngành Công nghiệp mới nổi

 • Chương trình liên ngành của khoa Quản lý

 • Chương trình Tổng thể Hợp tác giữa Ngành và Học viện về Trọng tâm Phát triển Khu vực


Khoa Khoa học và Công nghệ

 • Kỹ thuật Xây dựng

 • Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin

 • Kỹ thuật Điện

 • Hóa học Ứng dụng

 • Vật liệu Ứng dụng và Kỹ thuật Quang điện tử

 • Chương trình Cử nhân Khoa học và Công nghệ

 • Chương trình Thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo và Robot


Khoa Sư phạm

 • Giáo dục Quốc tế và So sánh

 • Chính sách và Quản lý Giáo dục

 • Hướng dẫn và Tư vấn giáo dục – Tư vấn Tâm lý và Phát triển nguồn nhân lực

 • Viện Đào tạo và Công nghệ Giảng dạy sau đại học

 • Viện Học tập lâu dài & Phát triển nguồn nhân lực

 • Chương trình giáo dục liên ngành


Điều kiện nhập học

 • Tốt nghiệp THPT/Đại học với điểm TB từ 6.0 trở lên

 • Đại học: Chứng chỉ TOCFL 2 trở lên (học bằng tiếng Trung) hoặc TOEIC 550/ IELTS 5.0 trở lên (học bằng tiếng Anh)

 • Thạc sĩ: Chứng chỉ TOCFL 3 trở lên (học bằng tiếng Trung) hoặc TOEIC 700/ IELTS 6.0 trở lên (học bằng tiếng Anh)


Học phí và các chi phí khác

Học phí

 • Bậc Cử nhân: 45,691 - 52,668 NTD

 • Bậc Thạc sĩ: 28,133 - 36,094 NTD

Lưu ý: Mức học phí có thể thay đổi tùy vào thời điểm nộp hồ sơ


Các chi phí khác

 • Phí KTX: 8,500 - 12,700 NTD/kỳ

 • Phí tài liệu học tập: 2,000 - 3,000 NTD/kỳ

 • Phí sinh hoạt: khoảng 6,000 NTD/tháng

 • Phí dụng cụ thể thao: 550 NTD/kỳ

 • Phí máy tính và internet: 350 NTD/kỳ

bottom of page