top of page

[Hà Lan] Danh sách các trường Đại học cấp học bổng NL Scholarship năm 2024

Nếu bạn muốn đi du học Hà Lan, bạn có thể dễ dàng đạt được mục tiêu này với nhiều loại học bổng khác nhau, gồm học bổng từ chính phủ, các tổ chức và trường đại học Hà Lan dựa trên thành tích của ứng viên. Dưới đây là các trường Đại học cung cấp học bổng chính phủ NL Scholarship trong năm 2024.

Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze (Hanze UAS)

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

Áp dụng cho các ngành học ở kỳ tháng 9/2024:

- European Master in Renewable Energy

- European Master in Sustainable Energy System Management

- Master Data Science for Life Sciences

- Master Energy for Society

- Master in Fine Art and Design:

 • Interrelational Art Practices (iRAP)

 • Materials in Artistic Practices (MAPs)

 • Media, Art, Design and Technology (MADtech)

 • Painting

- Master of Music:

 • Classical Music

 • New Audiences and Innovative Practice

 • New York Jazz

- Master Smart Systems Engineering

- MSc in Business Studies - Interdisciplinary Business Professional

- Master in International Business

Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2024


Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Saxion UAS)

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

Áp dụng cho các ngành học cho kỳ tháng 9/2024: 

- Applied Nanotechnology

- Innovative Textile Development, 

- Robotics System Engineering

- ICT Software Engineering

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024


Đại học Khoa học Ứng dụng Breda (Breda UAS)

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

 • Được nhận lời mời nhập học cho chương trình Cử nhân

 • Kết quả học tập xuất sắc trong chương trình Cử nhân

 • Trình độ tiếng Anh xuất sắc

 • Bài luận xin học bổng

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024


Đại học Khoa học Ứng dụng HKU (HKU UAS)

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

Áp dụng cho các ngành học:

- Master of Music, Performance

- Master of Music, Music Design

- MA programme Fine Art

- MA programme Scenography

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024


Hotelschool The Hague

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân

Điều kiện xét học bổng:

 • GPA từ 8.0 trở lên

 • Thư giới thiệu

 • Chứng minh tài chính

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024


Đại học Khoa học Ứng dụng HZ (HZ UAS)

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

 • IELTS từ 6.5 trở lên

 • Sinh viên muốn đăng ký chương trình Cử nhân toàn thời gian (3 năm hoặc 4 năm) hoặc chương trình Thạc sĩ 1.5 năm tại HZ

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024


Đại học Groningen

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

 • Kết quả học tập xuất sắc trong chương trình Cử nhân

 • Được nhận lời mời nhập học cho chương trình đã chọn

 • Bài luận xin học bổng

Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2024


Đại học Radboud

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng:

 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh cho chương trình Thạc sĩ đã chọn

 • Được nhận vào chương trình học Thạc sĩ bắt đầu từ 1/9/2024 theo thư mời nhập học

Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2024


Đại học Twente

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng: Nộp đơn xin học bổng bằng hình thức online

Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025


Đại học Wageningen

Giá trị học bổng: 5,000 EUR

Đối tượng: Dành cho sinh viên muốn theo học bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ

Điều kiện xét học bổng: GPA từ 8.0 trở lên

Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2024

 

Để được hỗ trợ tư vấn đăng ký học bổng, quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng đăng ký thông tin tại đây:

https://forms.gle/nB9sbBUz3jXPanyA9


bottom of page