top of page

Ngành học mới tại Fleming Colege Canada - Quản lý hành chính chăm sóc sức khỏe

HEALTH CARE ADMINISTRATION MANAGEMENT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC - GRADUATE CERTIFICATE

- Kì nhập học: tháng 5/2024

- Tại: Sutherland Campus, Peterborough, Ontario

- Thời gian học: 4 học kì (2 năm)

Yêu cầu đầu vào: + IELTS 6.5 không kĩ năng nào dưới 6.0

+ Sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực y khoa, chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng


Đây là chứng chỉ sau đại học với 4 học kì (2 năm) nên sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể được cấp giấy phép làm việc (PGWP) tại Canada lên đến 3 năm.

Chương trình chứng chỉ sau đại học về quản lý hành chính chăm sóc sức khỏe dành cho sinh viên muốn nâng cao kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sức khỏe ở nhiều môi trường khác nhau từ quy mô cấp tỉnh đến địa phương tại Canada.


Chương trình đào tạo sinh viên trở thành lãnh đạo để quản lý các nhóm chăm sóc sức khỏe, đối tác chăm sóc sức y tế, bắt kịp xu thế chăm sóc sức khỏe trong tương lai, và những thay đổi của hệ thống chăm sóc sức khỏe Canada.


Đây là chương trình học cung cấp những kiến thức cần thiết cho nhà lãnh đạo quản lý chăm sóc sức khỏe bao gồm kinh doanh, kiến thức cơ bản về tài chính, quản lý nhân sự, bình đẳng trong công việc, xây dựng sự tin tưởng và hòa giải mâu thuẫn trong công việc để vận hành và quản lý các cơ sở chăm sóc sức khỏe.


Sinh viên sẽ được học kết hợp giữa các lớp học trực tuyến và trên lớp, xây dựng những dự án và giải quyết tình huống thực tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm tại các phòng khám, bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe tư nhân, quản hành chính điều dưỡng, quản lý hành chính các khoa trong bệnh viên, cơ sở chăm sóc vật lý trị liệu, cơ sở chăm sóc răng v.v

bottom of page