top of page

​DU HỌC ĐÀI LOAN 2024

22 thg 11, 2023

Đại học Quốc lập Chính Trị (國立政治大學) - National Chengchi University

Đại học Quốc lập Chính Trị (國立政治大學) - National Chengchi University

9 thg 10, 2023

Đại học Quốc lập Bình Đông (國立屏東大學) - National Pingtung University

Đại học Quốc lập Bình Đông (國立屏東大學) - National Pingtung University

3 thg 10, 2023

Đại học Quốc lập Hổ Vĩ (國立虎尾科技大學) - National Formosa University

Đại học Quốc lập Hổ Vĩ (國立虎尾科技大學) - National Formosa University

2 thg 10, 2023

Hệ Dự bị Đại học tại Đại học Nguyên Trí (元智大學) - Yuan Ze University

Hệ Dự bị Đại học tại Đại học Nguyên Trí (元智大學) - Yuan Ze University

29 thg 9, 2023

Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành (健行科技大學) - Chien Hsin University of Science and Technology

Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành (健行科技大學) - Chien Hsin University of Science and Technology

28 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Gia Nghĩa (國立嘉義大學) - National Chiayi University

Đại học Quốc lập Gia Nghĩa (國立嘉義大學) - National Chiayi University

28 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Kỵ Nam (國立暨南國際大學) - National Chi Nan University

Đại học Quốc lập Kỵ Nam (國立暨南國際大學) - National Chi Nan University

27 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Hải Dương Đài Loan (國立臺灣海洋大學) - National Taiwan Ocean University

Đại học Quốc lập Hải Dương Đài Loan (國立臺灣海洋大學) - National Taiwan Ocean University

22 thg 9, 2023

Đại học Khoa học Kỹ thuật Viễn Đông (遠東科技大學) - Far East University

Đại học Khoa học Kỹ thuật Viễn Đông (遠東科技大學) - Far East University

21 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Đài Nam (國立臺南大學) - National University of Tainan

Đại học Quốc lập Đài Nam (國立臺南大學) - National University of Tainan

21 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Cao Hùng (國立高雄大學) - National Kaohsiung University

Đại học Quốc lập Cao Hùng (國立高雄大學) - National Kaohsiung University

20 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Đài Đông (國立臺東大學) - National Taitung University

Đại học Quốc lập Đài Đông (國立臺東大學) - National Taitung University

20 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (國立陽明交通大學) - National Yang Ming Chiao Tung University

Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (國立陽明交通大學) - National Yang Ming Chiao Tung University

15 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Thanh Hoa (國立清華大學) - National Tsing Hua University

Đại học Quốc lập Thanh Hoa (國立清華大學) - National Tsing Hua University

15 thg 9, 2023

Đại học Quốc lập Thành Công (國立成功大學) - National Cheng Kung University

Đại học Quốc lập Thành Công (國立成功大學) - National Cheng Kung University

14 thg 9, 2023

Đại học Phụ Nhân (輔仁大學) - Fu Jen Catholic University

Đại học Phụ Nhân (輔仁大學) - Fu Jen Catholic University

14 thg 9, 2023

Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (明志科技大學) - Ming Chi University of Technology

Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí (明志科技大學) - Ming Chi University of Technology

14 thg 9, 2023

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài (南臺科技大學) - Southern Taiwan University of Science and Technology

Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài (南臺科技大學) - Southern Taiwan University of Science and Technology

14 thg 9, 2023

Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng (國立高雄師範大學) - National Kaohsiung Normal University

Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng (國立高雄師範大學) - National Kaohsiung Normal University

14 thg 9, 2023

Đại học Trung Nguyên (中原大學) - Chung Yuan Christian University

Đại học Trung Nguyên (中原大學) - Chung Yuan Christian University
bottom of page